Обучение за Европейския съюз в училище (кратко представяне)
април 11, 2016
ЕС в променящата се глобална среда – един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)
април 12, 2016

Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия (разискване)

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE

Г-н Председател,

От името на ALDE също бих искал да изразя своята благодарност за съвместната ни работа към докладчика.

Развитието на добри политически и икономически отношения със страните от Централна Азия е от стратегическо значение за Европейския съюз. Има няколко основни фактора, които правят региона значим не само за Съюза, но и за останалите глобални сили.

Централна Азия е естественият мост между сложните политико-икономически процеси на запад и динамично развиващия се източен свят. Именно това особено географско разположение и притежаването на важни енергийни ресурси дава възможност на държавите от региона да развиват тесни взаимоотношения с Европа, САЩ, Русия и Китай.

Европейският съюз трябва да работи усърдно със страните от региона за задълбочаването на нашето сътрудничество, за създаването на регионални програми, нови енергийни трасета и осигуряването на инвестиции за развитието на Централна Азия. В тази връзка възстановяването на поста на специален представител на ЕС за Централна Азия ще има важен принос за изпълнението на стратегията и за задълбочаването на отношенията ни с държавите от региона.

Разбира се, това сътрудничество трябва да бъде обособено въз основа на постиженията и напредъка на всяка страна по отношение на правата на човека, върховенството на закона, също така и добросъседските отношения.

Намирам за важно да подобрим сътрудничеството със страните от региона в борбата с тероризма. Особено притеснителен факт е нарастващият брой на граждани от Централна Азия в редиците на Даеш и други терористични организации.

В заключение, силно вярвам, че наш морален дълг е да помогнем на тези млади независими държави в изграждането на демократични плуралистични общества.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски