Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
януари 20, 2016
Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
януари 21, 2016

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих резолюцията, защото за едно десетилетие Съветът на ООН по правата на човека се утвърди като платформа, която идентифицира и предлага отговори на днешните предизвикателства, свързани с правата на човека. Той служи и като основна отправна точка за научни изследвания относно правата на човека, образованието, публичната информация, както и дейности по застъпничество в системата на ООН.

Гледайки от тази перспектива, не трябва да ни изненадва, че виден шампион по човешките права като ЕС, който насърчава и защитава правата на човека както в самия Съюз, така и извън своите граници, предоставя изчерпателна политическа и финансова подкрепа в тази насока. Именно от позицията на водещ политически и финансов поддръжник по правата на човека ЕС трябва да продължи да поставя и да изразява своята загриженост на международната сцена относно нарушенията на човешките права. В това число и в някои от членовете на Съвета.

Считам, че е абсолютно наложително да бъдат въведени основни критерии за членство в Съвета на ООН по правата на човека. Страните трябва да бъдат избирани сред тези, които поддържат високо ниво на човешките права. Само тогава ще може да се гарантира, че Съветът ще упражнява мандата си по ефективен и безпристрастен начин, а няма да бъде субективен или зависим.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски