Масово разселване на деца в Нигерия в резултат на нападения на Боко Харам
октомври 8, 2015
Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
октомври 14, 2015

Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година – Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (A8-0289/2015 – Eider Gardiazabal Rubial)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих резолюцията, защото сме изправени пред безпрецедентна бежанска вълна и колкото по-бързо разберем, че няма национално решение на този сложен проблем, а единствено общ подход, толкова по-бързо ще помогнем на хилядите деца и майки. Това е не само европейска, но и регионална и глобална криза, а това налага да включим в разрешаването и всички съседни на ЕС страни, които понасят голяма част от тежестта на бежанската вълна.

В тази връзка, приветствам решението за релокиране в рамките на ЕС на 120 000 бежанци, както и решението за помощ на 2 милиона бежанци в Турция. Необходимо е още да увеличим ресурсите за справяне с бежанския поток и да преразгледаме седемгодишната бюджетна рамка на ЕС, за да се приложат дългосрочни бюджетни мерки за справяне с проблема.Разбира се, въпросните мерки трябва да бъдат съчетани с инициативи, насочени към преодоляване на първопричините за кризата с миграцията и бежанците.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски