VP/HR – Борбата с радикализацията и тероризма в Европа
януари 27, 2015
Бюрократични пречки пред участието в програма „Еразъм +“
януари 27, 2015

Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотни летателни апарати

27 януари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотни летателни апарати

Все повече се увеличава използването на цивилни дистанционно управляеми летателни системи (RPAS) в нарастващо многообразие от сектори на човешката дейност като земеделието, транспорта и доставките, логистиката, медицината, спешното реагиране, картографирането, сигурността, мониторинга и хуманитарната помощ и комуникациите в извънредни ситуации. Такъв е случаят както на територията на ЕС, така и на останалите водещи пазари.

Също както с пътния трафик и трафика на пилотираните въздухоплавателни средства, тази нова форма на въздушен трафик в много близко бъдеще ще създаде както огромно богатство от възможности, така и значителни предизвикателства пред сигурността. Регулирането на движението по пътищата е било въведено едва след първия смъртен случай при автомобилна злополука — от 1896 г., в Лондон — но ЕС днес е в състояние да действа изпреварващо по отношение на цивилните RPAS, създавайки регулаторна рамка в съответствие с технологичните приложения на тези машини, вместо едва като следствие от вече възникнали инциденти.

Комисията възнамерява ли да предложи законодателство, което да регламентира използването и трафика на дистанционно управляемите летателни системи, преди бъдещи злополуки да са ни накарали пост-фактум да въведем регламенти по отношение на тази технология?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски