Българин за първи път стана заместник-председател на Либералния алианс на Европа
ноември 23, 2015
Положението в Молдова (разискване)
ноември 25, 2015

Ролята на ЕС в рамките на ООН (A8-0308/2015 – Paavo Väyrynen)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепих доклада, защото Европейският съюз е глобален актьор и трябва да играе водеща роля в опазването на световния мир, сигурността, развитието и правата на човека. Европейският съюз, със своята уникална структура, разполага със сериозен набор от инструменти, които могат да бъдат имплементирани в рамките на ООН, за да задава световния дневен ред.

Считам, че трябва да продължим да бъдем водещ световен фактор в борбата с бедността, да насърчаваме устойчивия икономически, социален и екологичен напредък на развиващите се страни, защото това е гарант за дълготраен мир и стабилност. Необходимо е да продължим да имаме водеща позиция за подкрепа на операциите на ООН в области от взаимен интерес, и по-специално в защитата на цивилни граждани, и особено на жени и деца, засегнати от въоръжени конфликти. Всички тези наши цели могат да бъдат постигнати само когато ЕС разполага със солидни партньори на световната сцена, с които тясно да си сътрудничи за справяне с глобалните предизвикателства.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски