Свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2)
март 10, 2016
Илхан Кючюк в Кипър: Създаването на нова икономическа стратегия изисква ясното дефиниране на силните и слабите страни на ЕС
март 18, 2016

Свободата на изразяване на мнение в Казахстан

Илхан Кючюк, от името на групата ALDE

Подобно на всички държави от региона, Казахстан е страна с богата история, която дълги години е била част от Съветския съюз. Взаимоотношенията ни с Казахстан са от особено значение, като се има предвид, че страната бе първата в Централна Азия, която подписа споразумение за сътрудничество с Европейския съюз, в резултат на което имаме значими съвместни проекти. И въпреки че 25 години търси своята демократична идентичност, няма как да пренебрегнем факта, че политическата система проявява признаци на олигархизъм. Нещо повече, през последните години наблюдаваме влошаване на цялостното зачитане на демократичните стандарти, правата на човека и основните свободи в Казахстан. Арестът на журналисти и блогъри за това, че изпълняват своите функции, са актове, на които Европейският съюз трябва категорично да се противопостави.

В тази връзка призовавам казахстанските власти да действат в съответствие с международните задължения и своите ангажименти към ОСС, да се въздържат от използването на политически мотивирани обвинения срещу критични журналисти, независимите медии и гражданите, които са неоснователно задържани, да бъдат незабавно освободени.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта (член 162, параграф 8 от Правилника за дейността)).

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски