Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
януари 21, 2016
Днес, когато виждаме резултата от „арабската пролет“, процес който впрочем има директно отражение и върху нашия живот, няма как да не съжаляваме за провалените мечти на милионите хора. Демократично мислещите хора бяха изтласкани, а радикализацията взе връх, което доведе до възхода на групировки като „Ислямска държава“, казва Илхан Кючюк
Илхан Кючюк: Доган констатира факти, които в Брюксел се премълчават
януари 26, 2016

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово (A8-0372/2015 – Ulrike Lunacek)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing

The proposed Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Kosovo is the last SAA to be concluded with Western Balkan countries. Therefore, it could be scrutinised as an important step towards the Europeanisation of the whole Western Balkans. In Kosovo’s case, the SAA with the EU will facilitate economic growth and investment promotion. This economic development will be more than welcomed since the country of 1.8 million suffers from an unemployment rate of 40 % and Kosovo’s youth flee in search of jobs and opportunities (just bear in mind that Kosovo is the fourth biggest source of asylum seekers in the world). Last but not least, the SAA with the EU will promote political stability which is very much needed in terms of finding a solution to Kosovo’s status. A solution that will guarantee peace and long-term stability in Europe.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски