Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (A8-0366/2015 – Marek Plura)
януари 19, 2016
Мирният процес в Колумбия (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
януари 20, 2016

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE )

Г-жо Председател, уважаеми колеги, преди всичко трябва да отбележим напредъка, постигнат от всички страни, и да приветстваме желанието на Грузия, Молдова и Украйна за тясно асоцииране с Европейския съюз. Прилагането на споразуменията несъмнено има положително въздействие по отношение на търговията, стимулирането на реформи и икономически растеж.

Разбира се, Европейският съюз не трябва да спира до тук. Политиката на Източното партньорство доказа, че не е геополитическа заплаха за трети страни, а дългосрочна стратегия в полза на стабилността, просперитета и демокрацията на европейския континент.

Ето защо е необходимо да продължим да подкрепяме и трите държави. Да завършим либерализирането на визовия режим с Грузия и Украйна. Да обърнем по-задълбочено внимание и по дипломатически път да търсим решение на замразените конфликти в страните от Източното партньорство. И не на последно място, да продължим наблюдението върху спазването на принципите на демокрацията, което ще е гарант за по-нататъшните реформи от страна на Грузия, Молдова и Украйна.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски