Илхан Кючюк е сред избраните членове на пленарните заседания на Конференцията за бъдещето на Европа
юни 13, 2021
Конференцията за бъдещето на Европа стартира с първо пленарно заседание
юни 21, 2021

Според Илхан Кючюк и „Обнови Европа”, мобилността не може да бъде за сметка на живота

EP Plenary session - Presentation of the programme of activities of the Croatian Presidency

Според статистическите данни за 2019 г., в ЕС са настъпили 23 000 смъртни случая и 120 000 души са били ранени при пътнотранспортни произшествия. Стряскащата статистика е близка до тази от 2018 г., която отчете неголямо подобрение в продължение на няколко години.

За „Обнови Европа“ на войната по европейските пътища трябва да се сложи край. Това е и фокусната точка на доклада за Рамка за политиките на ЕС относно пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г., приет вчера от Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент (TRAN). Докладът прави поредица от препоръки за постигане на „нулева смъртност“ и тежки наранявания до 2050, въз основата на три стълба: по-безопасни превозни средства, по-безопасни пътища и подобряване на спешната помощ.

Като докладчик за „Обнови Европа“ по темата, евродепутатът Илхан Кючюк (ДПС, България) заяви: „Статистиката е наистина стряскаща и не трябва да забравяме, че зад тези цифри стоят хора, загубени животи, разбити мечти. Това е неприемлива и ненужна човешка и социална цена за мобилността. Позицията на „Обнови Европа“ се основава на интензивни и съвместни усилия за разработване на силни европейски политики за пътна безопасност с участието на заинтересовани страни, научноизследователска и иновационна подкрепа, за постигане по-добро прилагане на правилата и последваща реакция при катастрофи, мерки насочени към устойчива и безопасна мобилност в Европа.”

„Обнови Европа“ настоява по-специално за подобряване на прилагането на правилата за движение, знаците и сигнализацията и въвеждане на т.нар. „саморегулиращи се“, налагащи от само себе си, подразбиращо се поведение на водачите, пътища, особено в опасни зони, с наситеност на уязвими участници в движението. Групата също така призова за съгласуване на националните подходи за пътна безопасност, включително чрез разширяване на програмата „Обмен на пътна безопасност на ЕС“ и въвеждане на ключови показатели за ефективност на пътната безопасност. Групата „Обнови Европа“ настоява за повишаване на осведомеността и информационни кампании, както и за осигуряване на ефективна последваща подкрепа за жертвите. Не на последно място, групата призовава държавите членки да осигурят достатъчно финансиране за надграждане на аварийната инфраструктура за спешни случаи, включително и на въздушните медицински услуги, особено по отношение на отдалечените, планински и островни региони.

 

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски