Положението в Унгария (RC-B8-0532/2015, B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015, B8-0537/2015)
юни 10, 2015
Илхан Кючюк пред в-к „Стандарт“: ТПТИ може да се окаже ключът към пълна визова либерализация
юни 11, 2015

Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 – Gabrielius Landsbergis)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Подкрепяйки доклада искам да припомня, че наложените ограничителните мерки не са срещу руския народ, а срещу недемократичния модел на управление.

В тази връзка, смятам за необходимо Комисията и Съвета да разработят подходящи инструменти за стратегическа комуникация и да работим в посока към насърчаване на истинско и независимо гражданско общество в Русия. Трябва да насърчим сътрудничеството между студенти и научни изследователи с цел подобряване на взаимното разбирателство.

Не на последно място, призовавам Комисията и Съвета да вземат незабавни мерки срещу финансираните отвън европейски популистки, фашистки и ксенофобски партии, които целят подкопаването на демократичните ценности и принципа на правовата държава в ЕС.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски