Посещение на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”, Ловеч
декември 2, 2014
Мерки срещу липсата на визова реципрочност между България и САЩ
декември 8, 2014

Автори: Илхан Кючюк, Фернандо Маура Барандиаран, членове на парламентарната група на АЛДЕ

От 2009 г. насам, като следствие от финансовата криза и по отношение на политиката на строги икономии, средствата за музеи, театри и културни институции драстично са намалели. Италия, Гърция, Франция и Обединеното кралство са сред най-засегнатите страни, въпреки че наследството и културният живот са основни двигатели за привличането на капитал за международния туризъм и творческото предприемачество. Испания също е в критично положение: две години на бюджетни съкращения за културните институции в страната, увеличаването на ДДС върху продажбите на изкуство и липсата на политика, която да защитава интелектуалната собственост, библиотеките и киноизкуството, породиха сериозни протести из цялата страна. За да изразят своето несъгласие и критика към законопроектите на испанския Министър на културата Хосе Игнасио Верт, известни творци отказват национални награди в областта на културата, в знак на протест срещу политиката на правителството по отношение на културата.

Макар икономически проучвания да доказват през последните години, че културните и творчески индустрии повишават растежа и развитието на бизнеса – което е отразено в наскоро стартираната Програма „Творческа Европа“ – мястото на културата в публичните политики става опасно слабо.

Въз основа на принципа на субсидиарност, какви конкретни мерки планира да предприеме Европейската комисия, за да повлияе положително политиката за култура в страните-членки?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски