Положението в Либия (разискване)
октомври 6, 2015
Положението в Турция (разискване)
октомври 7, 2015

Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължение на разискването)

 Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми колеги,

Докато Европейският съюз се лута в намирането на решение, хиляди невини хора продължават да страдат.

Всеки път повтаряме, че е необходимо да проявим солидарност, но всеки път демонстрираме колко сме далеч от това да говорим в един глас. Издигането на стени в рамките на ЕС са ксенофобски мерки, които противоречат на ценностите и политиките на ЕС. В момент, когато рекорден брой хора напускат домовете си заради война и потисничество, е неприемливо пълноправни членки на ЕС да искат да се изолират от проблема.

Изправени сме пред безпрецедентна бежанска вълна и колкото по-бързо разберем, че няма национално решение на този сложен проблем, а единствено общ подход, толкова по-бързо ще помогнем на хилядите страдащи. Това е не само европейска, но и регионална и глобална криза, а това налага да включим в разрешаването и всички съседни на ЕС страни, които понасят голяма част от тежестта на бежанската вълна.

В тази връзка, приветствам решението за релокиране в рамките на ЕС на 160 000 бежанци, както и решенията за създаването на „горещи точки“ и за помощ на 2 милиона бежанци в Турция. Но това не е достатъчно. Необходимо е ЕС да състави обща позиция и да участва активно в решаването на конфликтите в региона, които са основната причина за бежанската вълна.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски