100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
април 15, 2015
100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)
април 15, 2015

100 годишнина от Арменския геноцид (разискване) (2)

Разисквания
сряда, 15 април 2015 г. – Брюксел

15. 100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта – Господин Председател, процедурата „синя карта“ предполага воденето на диалог. Аз не мисля, че колегата Ангел Джамбазки води диалог с мен. Явно той не е чул моя призив за толерантен и диалогичен свят. Затова, господин Джамбазки, няма да Ви удостоя с моята дуплика.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски