Относно: VP/HR — Сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната в региона на Черно Море
март 31, 2015
100 годишнина от Арменския геноцид (разискване) (2)
април 15, 2015

100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)

Разисквания
сряда, 15 април 2015 г. – Брюксел

23.5. 100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма – Уважаеми колеги, гласувах против проекта за резолюция, не защото отричам необходимостта от обща оценка на тези събития, а защото считам, че пътят за постигането, за реализирането на обща оценка може да бъде затруднен с приемането на една такава позиция на ЕП. Спорни исторически събития не трябва да бъдат трансформирани в съвременни политически конфликти. Историческите спорове са в полето на историческата наука, а не в полето на политиката. Нека да оставим това на академиите на науките и на университетите. Парламентът е силно политизиран орган и не е най-подходящата среда за установяване на историческата истина. Ние като политици нямаме право да разписваме съдържание и посока на мисленето.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски