декември 16, 2015

Отношенията между ЕС и Китай (A8-0350/2015 – Bas Belder)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото стратегическото партньорство между ЕС и Китай е от основно значение за намирането на общи за двете […]
декември 16, 2015

Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (A8-0332/2015 – Enrique Guerrero Salom)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because for one reason or another, there are ongoing humanitarian crises all over the world. In […]
декември 16, 2015

Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, B8-1361/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих резолюцията, защото Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на свободата, равенството, правовата държава, зачитането на правата […]
декември 2, 2015

Изпълнение и наследство от Европейската година за развитие (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The EU has called 2015 European Year for Development and once again proved to be a pillar in world development […]
ноември 26, 2015

Афганистан и по-специално убийствата в провинция Забул

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-жо Председател, Уважаеми колеги, Европейският съюз е неизменен поддръжник и участник в процесите по възстановяване на Афганистан от 2001 г. насам. Както […]
ноември 25, 2015

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 – Rachida Dati)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, Подкрепих доклада, защото ЕС трябва да вложи целия си ресурс, за да предотврати радикализма и екстремизма в […]
ноември 25, 2015

Положението в Грузия (разискване)

Г-н Председател, Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Грузия е страна с богата история и изразена национална култура. Без съмнение страната е част от европейската история и […]
ноември 25, 2015

Положението в Молдова (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, Подобно на Грузия и Украйна, преди година Молдова подписа споразумение за асоцииране с ЕС и се наслаждаваше […]
ноември 24, 2015

Ролята на ЕС в рамките на ООН (A8-0308/2015 – Paavo Väyrynen)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото Европейският съюз е глобален актьор и трябва да играе водеща роля в опазването на световния мир, […]