юли 9, 2015

Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (A8-0175/2015 – Bernd Lange)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада за ТТИП, защото: 1. Искам решение, което да е в интерес на гражданите на Европейския Съюз и […]
юли 9, 2015

Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 – Eduard Kukan)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Гласувах за доклада, защото европейската политика за съседство е от първостепенно значение за ЕС и срещата на върха в […]
юли 8, 2015

Неотдавнашни терористични нападения (разискване)

Г-н Председател, Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, На юг от нашите граници арабският свят е изправен пред безпрецедентни конфликти, довели до възхода на тероризма. От Либия […]
юли 8, 2015

Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-жо Председател, уважаеми г-н Комисар, уважаеми колеги, годишният доклад за 2014 година ясно очертава множеството нарушения на правата на човека. До голяма […]
юли 7, 2015

Европейска програма за сигурност (разискване)

Приветствам Европейска програма за сигурност за периода 2015-2020, предложен от Комисията, както и приоритетите заложени в нея, но искам да наблегна и на факта, че трябва да бъдем готови да посрещнем и нови предизвикателства в близко бъдеще.
юли 7, 2015

Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) – Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма  Уважаеми колеги, помощта за развитие има за цел както да намали бедността, така и да насърчи правата на човека, […]
юли 6, 2015

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Уважаема г-жо председател, Уважаеми колеги, Взимам думата в процедура на едноминутните изказвания, за да Ви запозная с придобилия вече публичност случай  на „Куршум джамия”  в гр. […]
юни 11, 2015

Сирия: положението в Палмира и случаят на Мазен Даруиш

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми колеги, За съжаление, ситуацията в Сирия драматично ескалира през последните месеци, а действията, извършениотрежима на Асад, Даешидруги терористичнигрупи не стихват въпреки усилията […]
юни 10, 2015

Състояние на отношенията между ЕС и Русия (A8-0162/2015 – Gabrielius Landsbergis)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепяйки доклада искам да припомня, че наложените ограничителните мерки не са срещу руския народ, а срещу недемократичния модел на […]