май 19, 2015

Финансиране на развитието (A8-0143/2015 – Pedro Silva Pereira)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на […]
май 19, 2015

Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана – Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана – Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми колеги, настоящата степен на несигурност по границите и в непосредствено съседство на ЕС е безпрецедентна от края на […]
май 18, 2015

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-н Председател, уважаеми колеги, Взимам думата в процедурата на едноминутните изказвания с ясното съзнание, че само след два дни предстои нарочен дебат […]
април 29, 2015

Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) – Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Уважаеми г-н председател, през последния месец станахме свидетели на жестоки трагедии, разиграли се в Средиземно море, превръщайки го в […]
април 29, 2015

Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Taзи седмица Гласувах „ЗА” одобряването на направеното от Комисията предложение за повишаване размера на предварителното финансиране по линия на […]
април 29, 2015

Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Абсолютно е права  председателката на нашата комисия, г-жа Коста, заявявайки „варварството няма език и религия“. За съжаление, през последните месеци наред […]
април 29, 2015

Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)

Madam President, I would like to thank our rapporteur, Mr Fleckenstein, for a very fruitful cooperation and his balanced view on Albania. In the last year […]
април 28, 2015

Изказване относно прилагането на Болонския процес

Уважаеми г-н Председател,  Уважаеми Колеги, И аз от своя страна бих искал да се присъединя към колегите, които поздравиха г-жа Либачка за балансирания доклад. Няма как […]
април 15, 2015

100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)

Благодаря г-н Председател, Уважаеми колеги, Взимам думата не за да говоря за история, още по-малко да споря за исторически теми, защото не считам, че това се […]