април 15, 2015

100 годишнина от Арменския геноцид (разискване) (2)

Разисквания сряда, 15 април 2015 г. – Брюксел 15. 100 годишнина от Арменския геноцид (разискване) Илхан Кючюк (ALDE ), отговор на въпрос, зададен чрез вдигане на […]
април 15, 2015

100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)

Разисквания сряда, 15 април 2015 г. – Брюксел 23.5. 100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , […]
март 25, 2015

Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)

Разисквания сряда, 25 март 2015 г. – Брюксел 24. Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния […]
март 25, 2015

Макрофинансова помощ за Украйна (разискване)

Разисквания сряда, 25 март 2015 г. – Брюксел 19. Макрофинансова помощ за Украйна (разискване) Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма – Уважаеми колеги, решението за […]
март 11, 2015

Отношенията между ЕС Лигата на Арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма

Уважаема г-жо Министър, Уважаеми колеги, Днес тероризмът се явява най-голямата заплаха за света. Под неговата угроза са всички граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. […]
март 10, 2015

Изказване в пленарна зала относно Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.

Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Безспорен е фактът, че Черна Гора е най-близо до членство в Европейския съюз сред държавите от Западните Балкани. Прогресът, който постигна […]
март 10, 2015

Изказване в пленарна зала: Процесът на европейска интеграция на Косово

Уважаеми г-н  Комисар, Уважаема г-жо Министър, Уважаеми колеги, Изминалата 2014 г. може да бъде отбелязана като значима за европейската интеграция на Косово. Споразумението за стабилизиране и […]
март 10, 2015

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)

21. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване) Разисквания вторник, 10 март 2015 г. – Страсбург Илхан Кючюк (ALDE ), в […]
януари 15, 2015

Изказване относно ситуацията в Египет

Уважаеми г-н Председател, Уважаема г-жо зам.-председател на ЕК, Уважаеми колеги, Днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната. Конституционният […]