декември 14, 2016

Производства по несъстоятелност и синдици (A8-0324/2016 – Tadeusz Zwiefka)

Илхан Кючюк (ALDE ), in writing ‒ Nowadays companies and individuals in the EU are increasingly establishing business activities in EU countries other than where their […]
юни 22, 2016

Подобряване на сътрудничеството между страните членки в областта на образованието и обучението

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Комисар, Уважаеми колеги, Прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в  областта на образованието и обучението се извършва доброволно от държавите […]
юни 9, 2016

Изказване относно ситуацията в Таджикистан

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, Развитието на политическите и икономически отношения с Таджикистан е от изключителен интерес за Европейския съюз. Страната e важен партньор в контекста […]
юни 8, 2016

Изказване относно предоставянето на макрофинансова помощ на Тунис

Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, Тунис е не само родината на „Арабската пролет“, но е и единствената арабската държава в която демокрацията успешно се консолидира. Днес […]
май 26, 2016

Стратегията за единния пазар (A8-0171/2016 – Lara Comi)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the resolution because the EU single market has brought tremendous benefits for both European citizens and European business. […]
май 25, 2016

ЕС трябва да играе основна роля на предстоящата среща на върха на Г7

Благодаря, г-н Председател, Уважаеми г-н Тимерманс, Уважаеми колеги, Срещата на върха на Г7 в Япония е от изключителнo значение, тъй като се провежда в момент, когато […]
май 12, 2016

Кримските татари

Илхан Кючюк (ALDE ) Г-жо Председател, дебатът за състоянието на кримските татари е изключително навременен, а резолюцията открито представя дискриминационните действия срещу населението на полуостров Крим. […]
май 12, 2016

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0157/2016 – Dariusz Rosati)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I supported the text because in the wake of Panama Papers tax avoidance scandal, it is vital to end tax […]
май 12, 2016

Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (B8-0581/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing European citizens deserve to consume fishery and aquaculture products of good quality and clear origin. Unfortunately, nowadays fish products that […]