април 27, 2016

Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Unfortunately, there are no uniform rules applicable in all EU countries for child adoption (every country applies its own rules […]
април 14, 2016

Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (A8-0138/2016 – Marju Lauristin)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing In the new digital age, it is our moral duty to protect the rights and freedoms of EU citizens. We […]
април 14, 2016

Използване на резервационни данни на пътниците (EC – РДП) (A8-0248/2015 – Timothy Kirkhope)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I voted in favour because we are living in a very insecure world – a world in which cross—border organised […]
април 14, 2016

Доклад за Турция за 2015 г. (B8-0442/2016)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have supported the report because Turkey is not only a candidate country for EU membership, but also our strategic […]
април 14, 2016

Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма Вече 21 години от подписването на Дейтънското мирно споразумение сме свидетели как Босна и Херцеговина се люлее в своята […]
април 14, 2016

Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 – Tamás Meszerics)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I have voted for the text because one of the five headline targets of the Europe 2020 is to reduce […]
април 14, 2016

Частният сектор и развитието (A8-0043/2016 – Nirj Deva)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing I voted for the resolution because it clearly recognises the importance of the private sector in development and the primary […]
април 13, 2016

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 – Victor Negrescu)

Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the […]
април 13, 2016

Епидемията, предизвикана от вируса Зика (B8-0449/2016)

 Ilhan Kyuchyuk (ALDE ), in writing Sadly, the Zika virus, responsible for numerous cases of death and birth defects in Brazil, is spreading rapidly in Latin […]