ВЛИЯНИЕТО НА COVID-19 ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

Конференцията ще се излъчва на живо тук:

https://www.facebook.com/ilhankyuchyuk.eu

Регистрация за събитието в Zoom може да бъде направена тук:

https://zoom.us/webinar/register/WN_p5Dqi4TwTaidKmDBkk4V8g

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски