януари 27, 2015

Регулиране на движението на цивилни и търговски безпилотни летателни апарати

27 януари 2015 г. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE) Относно: Регулиране на движението на […]