март 16, 2015

Европейски енергиен съюз и съвместно сключване на договори за енергийни доставки

Парламентарни въпроси 16 март 2015 г. E-004270-15 Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията Член 130 от Правилника за дейността Ilhan Kyuchyuk (ALDE)    Относно:  […]