януари 15, 2015

Изказване относно ситуацията в Египет

Уважаеми г-н Председател, Уважаема г-жо зам.-председател на ЕК, Уважаеми колеги, Днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната. Конституционният […]