април 29, 2015

Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги, Абсолютно е права  председателката на нашата комисия, г-жа Коста, заявявайки „варварството няма език и религия“. За съжаление, през последните месеци наред […]