Ксенофобски действия и насаждане на омраза срещу бежанците в България
февруари 27, 2015
VP/HR – Тежки нарушения на правата на човека и арести във Венецуела
март 3, 2015

VP/HR – преговорите относно споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба

Парламентарни въпроси

27 февруари 2015 г.

Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията (Зам.-председател/Върховeн представител)

Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

Относно: VP/HR — преговорите относно споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба

През 2014 г. президентът Обама направи изявление във връзка с важни политически мерки от страна на САЩ по отношение на Куба, тържествено известяващи за дългоочакваната промяна в тежките взаимоотношения между управляваната от комунистите островна държава и нейната съседка от Северна Америка. Междувременно ЕС вече започна преговори, целящи укрепването на неговите връзки с Куба. Чрез изковаването на ново споразумение ЕС възнамерява да съпътства Куба в текущия процес на промяна и модернизация, като осигури по-силна рамка за политически диалог и подобрено сътрудничество. Защитата и насърчаването на зачитането на правата на човека и основните свободи продължават да заемат централно място във взаимоотношенията. Важно е да се отбележи, че третият кръг от преговорите между ЕС и Куба ще се проведе през март 2015 г. в Куба.

1. Какви са постъпките, които ЕСВД възнамерява да запланува с оглед гарантирането на това правителството на Куба да извърши реални реформи, а не само козметични промени, като се имат предвид преустановените през 2003 г. дипломатически отношения между ЕС и Куба, когато Хавана започна репресивни действия и хвърли в затвора 75 дисиденти в пряк отговор на призивите за либерализация и по-голямо зачитане на правата на човека.

2. Как ЕСВД възнамерява да ангажира гражданското общество в преговорите?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски