Положението в бившата югославска република Македония (разискване)
май 20, 2015
Въпрос относно усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица
май 22, 2015

Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта

Г-н Андрулакис, аз идвам от Балканите и единственият начин да не бъдат провокирани стари наслоения, останали от историята на Балканите, е страните да получат своята европейска перспектива.

В тази връзка, не смятате ли за нужно, че Кипър и Република Турция биха могли да решат своите проблеми бидейки част от Европейския съюз?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски