Situation in the former Yugoslav Republic of Macedonia (debate)
May 20, 2015
European energy security strategy (debate)
June 9, 2015

2014 Progress Report on Turkey (debate)

Илхан Кючюк (ALDE ), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта

Г-н Андрулакис, аз идвам от Балканите и единственият начин да не бъдат провокирани стари наслоения, останали от историята на Балканите, е страните да получат своята европейска перспектива.

В тази връзка, не смятате ли за нужно, че Кипър и Република Турция биха могли да решат своите проблеми бидейки част от Европейския съюз?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian