Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)
април 29, 2015
Честит Ден на Европа!
май 9, 2015

Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) – Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми г-н председател, през последния месец станахме свидетели на жестоки трагедии, разиграли се в Средиземно море, превръщайки го в „Мъртвото море“ на Европа. Напълно споделям тезата на г-н Шулц: „Време е да действаме с конкретни стъпки!“

Говоренето за обща ценностна система не предполага абдикиране от задължението ни за споделена отговорност. Шенген създаде общи европейски граници, но очакваме общоевропейските проблеми да се решават от отделни държави. Необходима е промяна, нужни са повече усилия за предотвратяване на тази хуманитарна катастрофа. Трябва всички заедно да спасяваме човешки животи, както и всички заедно да определяме граничната си политика. Очевидно е, че се нуждаем от европейска миграционна политика, защото няма национално решение на сложния проблем, а единствено общ европейски подход.

Дъблинският регламент с всички свои поправки се оказа провал и трябва да вземем мерки за пропорционално и солидарно разпределение на бежанците в страните членки. Наред с борбата с трафикантите и подобряването на капацитета на Фронтекс, не трябва да забравяме и усилията, които трябва да положим за стабилизиране на Либия и региона.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски