Pre-financing of operational programmes supported by the Youth Employment Initiative (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)
April 29, 2015
Speech on the Albania progress report
April 30, 2015

Report of the extraordinary European Council meeting (23 April 2015) – The latest tragedies in the Mediterranean and EU migration and asylum policies (debate)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми г-н председател, през последния месец станахме свидетели на жестоки трагедии, разиграли се в Средиземно море, превръщайки го в „Мъртвото море“ на Европа. Напълно споделям тезата на г-н Шулц: „Време е да действаме с конкретни стъпки!“

Говоренето за обща ценностна система не предполага абдикиране от задължението ни за споделена отговорност. Шенген създаде общи европейски граници, но очакваме общоевропейските проблеми да се решават от отделни държави. Необходима е промяна, нужни са повече усилия за предотвратяване на тази хуманитарна катастрофа. Трябва всички заедно да спасяваме човешки животи, както и всички заедно да определяме граничната си политика. Очевидно е, че се нуждаем от европейска миграционна политика, защото няма национално решение на сложния проблем, а единствено общ европейски подход.

Дъблинският регламент с всички свои поправки се оказа провал и трябва да вземем мерки за пропорционално и солидарно разпределение на бежанците в страните членки. Наред с борбата с трафикантите и подобряването на капацитета на Фронтекс, не трябва да забравяме и усилията, които трябва да положим за стабилизиране на Либия и региона.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian