Илхан Кючюк пред European Voice: Младите членове на ЕП трябва да работят много, за да се докажат
декември 11, 2014
Предложение за резолюция относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))
януари 12, 2015

Въпрос с искане за писмен отговор E-010919/2014

до Комисията

Член 130 от Правилника за дейността

Илхан Кючюк (АЛДЕ)

Относно: Забрана за ветеринарна употреба на диклофенак

Както Комисията вероятно знае, употребата на диклофенак (първо поколение лекарство с противовъзпалително действие) при едър рогат добитък причини смъртта на 40 милиона лешояди в Индия, Пакистан и Бангладеш за период от 20 години. Лекарството, което птиците поглъщат от труповете на животни, лекувани с него, предизвиква остра бъбречна недостатъчност и мъчителна смърт. Малки количества от лекарството са довели до масови смъртни случаи в резултат на силно устойчивото си естество, което накара три правителства да го забранят през 2006 г. Евтиното и безопасно лекарство мелоксикам се рекламира като ефективна алтернатива.

За съжаление, ветеринарните органи в Испания и Италия лицензираха диклофенак и производителите на лекарството възнамеряват да разширят разпространението му в Европа. Това е неприемливо, тъй като би изложило вече застрашените лешояди в Европа на още по-голям риск.

  1. Възнамерява ли Комисията да въведе бърза забрана в ЕС за ветеринарния вариант на диклофенак и кога?
  2. Ще преразгледа ли Комисията въпроса дали процедурите на ЕС за оценяване на фармакологичния риск са подходящи за целта?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски