Изказване в пленарна зала: Процесът на европейска интеграция на Косово
март 10, 2015
Отношенията между ЕС Лигата на Арабските държави и сътрудничеството в борбата с тероризма
март 11, 2015

Изказване в пленарна зала относно Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г.

Уважаеми г-н Комисар,
Уважаеми колеги,

Безспорен е фактът, че Черна Гора е най-близо до членство в Европейския съюз сред държавите от Западните Балкани. Прогресът, който постигна страната през изминалата година е отчетлив. Вече 16 преговорни глави са отворени, включително главите 23 и 24, отнасящи се до основните права и правосъдие, като и глава 31 за външна и отбранителна политика. Външната политика на Черна Гора е в пълно съответсвие с външната и отбранителна политика на Европейския съюз.

Разбира се, постигнатият напредък носи допълнителни отговорности. Черна Гора трябва да продължи с процеса на реформи. Необходимо е правителството и опозицията да подобрят диалога помежду си в името на общонационални теми като върховенството на закона, борбата с корупцията и медийната свобода.

Приветствайки усилията на Европейската комисия, искам да заявя, че европейският проект няма да бъде цивилизационно завършен, ако Западните Балкани не са част от него. Пълноценната интеграция минава през членство на всички държави от региона в НАТО и Европейския съюз и ние трябва да ги подкрепим.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски