2014 Progress report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (debate)
March 10, 2015
Plenary speech: The European integration process of Kosovo
March 11, 2015

10 Mar 2015 plenary speech on Progress report on Montenegro

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Безспорен е фактът, че Черна Гора е най-близо до членство в Европейския съюз сред държавите от Западните Балкани. Прогресът, който постигна страната през изминалата година е отчетлив. Вече 16 преговорни глави са отворени, включително главите 23 и 24, отнасящи се до основните права и правосъдие, като и глава 31 за външна и отбранителна политика. Външната политика на Черна Гора е в пълно съответсвие с външната и отбранителна политика на Европейския съюз.

Разбира се, постигнатия напредък носи допълнителни отговорности. Черна Гора трябва да продължи с процеса на реформи. Необходимо е правителството и опозицията да подобрят диалога помежду си в името на общонационални теми като върховенството на закона, борбата с корупцията и медийната свобода. Приветствайки усилията на Европейската комисия, искам да заявя, че европейският проект няма да бъде цивилизационно завършен, ако Западните Балкани не са част от него. Пълноценната интеграция минава през членство на всички държави от региона в НАТО и Европейския съюз и ние трябва да ги подкрепим.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian