Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)
март 25, 2015
Относно: VP/HR — Сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната в региона на Черно Море
март 31, 2015

Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно Международния ден на ромите и признаването на геноцида срещу тях от Втората световна война

Уважаема г-жо Председател,
Уважаема г-жо Комисар,
Уважаема г-жо Министър,
70 години след зверствата на нацисткия режим, темата за признаването на геноцида срещу ромите отново е на дневен ред в тази институция. Днес ромите са най-голямото етническо малцинство в Европейския съюз и същевременно са най-маргинализираната общност. За съжаление, голяма част от тази общност продължава да страда от дискриминация и социално изключване, както и да бъде обект на расистки нападки. И това се случва в рамките на Европейския съюз – стожера на свободата и правата на човека.
Ето защо, ние трябва да признаем този варварски акт от Втората световна война и да споделим страданието на ромите като исторически урок, който не трябва да се повтаря. Десетки хиляди роми са избити в лагерите на смъртта и нашите деца трябва да знаят за печалните събития на миналото, защото това е най-добрият урок за борба с дискриминацията. Трябва да продължим да защитаваме малцинствата по пътя на тяхната интеграция. Това е част от нашата политическа отговорност, защото свободата и равноправието са в центъра на ценностната система на Европейския съюз.
Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски