Състояние на отношенията между ЕС и Русия (разискване)
юни 9, 2015
Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (разискване)
юни 10, 2015

Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в Баку (разискване)

Благодаря, г-н Председател,

Уважаеми колеги,

Азербайджан е страна с богата история и специфична национална култура. В продължение на дълги години тя е била част от Съветския съюз, а днес търси своя самоличност и свое собствено политическо присъствие.

Амбициите на Азербайджан да играе сериозна и видима роля в Европа се потвърждават не само от стремежа на Баку към партньорство с ЕС и дори към задълбочаване на интеграционните процеси, но и са илюстрирани с ярката им заявка да бъдат домакини на първите летни европейски олимпийски игри. За тази инициатива Азербайджан е инвестирал 10 млрд. долара средства, над 10 000 доброволци са се включили в организацията.

Разбира се, Европа има своите принципи, правила и критерии и ние не бива да си затваряме очите пред каквито и да е отклонения от принципите на демокрацията,  върховенството на закона и спазването на човешките права.

Това обаче не бива да ни превръща в непримирими противници и към това състояние не бива да се отнасяме заклеймяващо, нито като фактор от последна инстанция, г-н Председател, а напротив – в партньорство да решаваме демократичните задачи.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски