State of EU-Russia relations (debate)
June 9, 2015
Strategic military situation in the Black Sea Basin following the illegal annexation of Crimea by Russia (debate)
June 10, 2015

Sport and Human Rights, including in the context of the Baku European Games (debate)

Г-н Председател,

Азербайджан е страна с богата история и специфична национална култура. В продължение на дълги години тя е била част от Съветския съюз, а днес търси своя самоличност и свое собствено политическо присъствие.

Амбициите на Азербайджан да играе сериозна и видима роля в Европа се потвърждават не само от стремежа на Баку към партньорство с Европейския съюз и дори към задълбочаване на интеграционните процеси, но и са илюстрирани с ярката им заявка да бъдат домакини на първите летни европейски олимпийски игри. За тази инициатива Азербайджан е инвестирал 10 млрд. долара средства, над 10 000 доброволци са се включили в организацията.

Разбира се, Европа има своите принципи, правила и критерии и ние не бива да си затваряме очите пред каквито и да е отклонения от принципите на демокрацията, върховенството на закона и спазването на човешките права. Това обаче не бива да ни превръща в непримирими противници и към това състояние не бива да се отнасяме заклеймяващо, нито като фактор от последна инстанция, г-н Председател, а напротив – в партньорство да решаваме демократичните задачи.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian