Предложение за обща резолюция относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))
януари 14, 2015
Евродепутатът от ДПС Илхан Кючюк откри информационен офис в София
януари 25, 2015

Изказване относно ситуацията в Египет

Уважаеми г-н Председател,

Уважаема г-жо зам.-председател на ЕК,

Уважаеми колеги,

Днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната. Конституционният референдум бе важна първа стъпка към всеобхватен политически процес и Европейския съюз застана зад него.

Но за съжаление след провеждането на президентските избори през юни политическата обстановката в страната остава нестабилна, а методите на властите са твърде силови и несъразмерни по отношение на фактора, който ги е предизвикал. Изолацията на определена част от египетското общество от настоящия политически процес в страната ерозира държавността.

Издаването на смъртни присъди, нарушаването на човешките права, натиска върху гражданските организации и липсата на свобода на словото, довела до арест на студенти и журналисти, действат с дестабилизиращ ефект върху демократичния процес и социално-икономическата обстановка.

Редом с негативните тенденции във вътрешнополитически план трябва да отчетем активната регионална роля на Египет. Страната успя да посредничи за спиране на войната от 2014 г. между Израел и Газа, полага усилия за диалога в Либия, дава нов импулс на разговорите с Етиопия и Судан за спорния проект „Ренесанс”, а през октомври организира международна донорска конференция за възстановяване на Газа.

Ето защо, трябва да осъществим диалог и активно да сътрудничим с всички представители на египетското общество, защото продължаващото насилие доказва, че градивният политически диалог няма алтернатива за постигането на мир и стабилност.

Сега от най-голяма важност е да подпомогнем провеждането на парламентарни избори, които да очертаят пътя за успешно завършване на демократичния преход в Египет.

Благодаря за вниманието!

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски