Евродепутатът Илхан Кючюк стартира писмена декларация в ЕП, с която призовава Комисията да възприеме системен подход към опазването и защитата на малцинствените езици и култури
октомври 24, 2015
Евродепутатът Илхан Кючюк бе избран за вицепрезидент на партията на европейските либерали
ноември 22, 2015

Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма 

Гласувах за резолюцията, защото Европейският съюз е гарант за високи екологични стандарти и ако не се предприемат решителни действия, настоящият скандал рискува да накърни репутацията и конкурентоспособността на целия сектор. Автомобилната промишленост е един от ключовите фактори за растеж и иновации в Европа и Комисията и държавите членки трябва да възстановят бързо доверието на потребителите чрез конкретни действия.

Необходимо е да се преразгледа настоящият режим и да се предложат нови мерки, които да гарантират, че прилагането на регламентите на ЕС може да се извършва ефективно.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски