Илхан Кючюк инициира създаването на фен клуб на ПФК Арда в сърцето на Европа
юли 5, 2021
Илхан Кючюк: Европа се нуждае от бързи решения, за да играе ключова геополитическа роля
юли 17, 2021

Илхан Кючюк: Европейският акт „Магнитски“ не бива да се превръща в инструмент за свръхрепресия

EP plenary session - Connectivity and EU-Asia relations

Президентът на партия АЛДЕ е категоричен, че  някои държави членки използват налагането на санкции от страна на САЩ, като претекст за незаконни репресии срещу лица и фирми

Вчера в пленарна зала евродепутатът от ДПС и президент на партия АЛДЕ Илхан Кючюк заяви позицията си относно европейския закон „Магнитски“, който е аналог на американския глобален режим на санкции за нарушения на правата на човека. Евродепутатът изрази загриженост относно негативното влияние на американския акт върху държави членки, които използват налагането на санкции от страна на САЩ, като претекст за незаконни репресии срещу лица и фирми. Според него съществуващата негативна практика по превратно тълкуване на американския закон „Магнитски“ от държави членки, не бива да се допуска и относно европейския му аналог.

„Европейският „Магнитски“ не бива да се превръща в инструмент за свръхрепресия и нарушаване на човешките права. Така например, на 02.06.2021г. САЩ наложиха санкции по закона „Глобален Магнитски“ нa български граждани, както и на множество свързани с тях търговски дружества. Въпреки че служебното българско правителство е наясно с европейската регулация и неприложимостта на санкциите на територията на България, това правителство създаде т.нар. „черен списък“ на лица и фирми, свързани според него със санкционираните граждани. Това създаде предпоставка от една страна за абсолютен административен произвол и от друга, накърни в такава степен правата на санкционираните и на свързаните с тях дружества, че ги постави в практическа невъзможност да имат какъвто и да било контакт с държавните органи в собствената си страна. Нещо, което санкциите по американския закон „Магнитски“ нито предвиждат, нито целят, нито допускат разширяване спрямо неограничен кръг лица, набедени за „свързани“ със санкционираните, и то по субективната преценка на националните правителства., категоричен е президентът на европейските либерали.

По думите му  санкциите по закона „Магнитски“ не трябва да се превръщат в търпяно свръхнаказание, без вината да е доказана от независим съдебен орган, при преценка на всички факти и доказателства.

Видео от изказването в пленарна зала на евродепутата Илхан Кючюк, можете да намерите тук:

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски