Европейска стратегия за енергийна сигурност (разискване)
юни 9, 2015
Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в Баку (разискване)
юни 10, 2015

Състояние на отношенията между ЕС и Русия (разискване)

Благодаря г-н Председател,
Уважаеми колеги,

Днес по време на дебатите по доклада на г-н Ландсбергис за пореден път се повдига въпроса за взаимоотношенията на ЕС с Русия. Докладът ясно отразява дълбоко увредените ни отношенията и поставя под въпрос основните принципи на сигурността в Европа. Въпреки това ние трябва да си зададем въпроса: представя ли си Европейския съюз завръщане към предишните отношения с Русия и какъв план за действие трябва да изготви Съюза, за да се върнем на пътя на диалога?

Поставянето на европейски политици и членове на този парламент в „черния списък“ не спомагат за постигането на този напредък. Нещо повече, това предразполага конфликта в Украйна да се превърне в „замразен“, а опитът ни с Грузия показва, че това е сериозна пречка за развитието и стабилността на засегнатите държави и за тяхното сближаване с Европейския съюз.

Използването на енергетиката като основен външнополитически инструмент е предпоставка кризата да се разрасне и ефектите да се отразят и в други части на региона. В тази връзка подкрепям бързото създаване на силен европейски енергиен съюз.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски