Студенти от Измир посетиха Европейски парламент по покана на евродепутата Илхан Кючюк
февруари 17, 2016
Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда (разискване)
февруари 24, 2016

Илхан Кючюк представи петицията срещу забрана за агитация на майчин език в ресорната комисия в Европейския парламент

Евродепутатът и вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк представи внесената от него петиция срещу пълната забрана за използване на езици, различни от официалния език на Република България, по време на предизборни кампании в Комисията по петиции в Европейския парламент.

Инициатива за отмяна на разпоредбата, залегнала в Избирателния кодекс на България, бе подета от евродепутата през изминалата година.

По време на представянето в Комисията по петиции Кючюк заяви, че това законодателно ограничение нарушава свободата на изразяване по време на предизборни кампании, както и правото на избирателите да получават информация на език, разбираем за тях, дори ако този език не е официалния език на страната, за да могат те да направят своя информиран избор. По думите му тези права и свободи са провъзгласени в чл. 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 10 от Европейската конвенция за правата на човека.

„Свободни избори са само тези, които гарантират свободното изразяване на волята на избирателите. Те предполагат свободен обмен на мнения и информация в периода преди изборите и гарантират, че всички граждани са в състояние да разбират и да участват пълноценно в изборния процес. В тази връзка, забраната за използване на друг език, освен официалния български, по време на предизборни кампании е в явно противоречие с установените международните демократични стандарти.

По време на дебата в Комисията по петиции се включиха представители от различни държави и политически групи, мнозинството от които подкрепиха изразеното в документа становище, че съответното законово ограничение води до нарушаване на европейското законодателство, както и че правото на всеки гражданин са Съюза да изразява послания и становища на своя майчин език следва да бъде гарантирано.

Комисията взе решение петицията да остане отворена и изпрати писмо за становище от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Бе решено още темата отново да бъде поставена за обсъждане в Комисията по петиции, като на този следващ етап участие ще вземе и Франс Тимерманс в качеството му на първи заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права.

„Повдигнах този въпрос не защото не обичам родината си, а защото искам да се превърне в истинска европейска демокрация. Не искам Република България да се утвърди като страна на двойните стандарти по отношение на човешките права“, коментира Илхан Кючюк.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски