Макрофинансова помощ за Украйна (разискване)
март 25, 2015
Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно Международния ден на ромите и признаването на геноцида срещу тях от Втората световна война
март 30, 2015

Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)

Разисквания
сряда, 25 март 2015 г. – Брюксел

24. Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) – Г-жо Председател, г-жо Комисар, г-жо Министър, седемдесет години след зверствата на нацисткия режим темата за признаването на геноцида срещи ромите отново е на дневен ред в тази институция.

Днес ромите са най-голямото етническо малцинство в Европейския съюз и същевременно са най-маргинализираната общност. За съжаление голяма част от тази общност продължава да страда от дискриминация и социално изключване, както и да бъде обект на расистки нападки. И това се случва в рамките на Европейския съюз, стожерът на свободата и правата на човека. Ето защо ние трябва да признаем този варварски акт от Втората световна война и да споделим страданието на ромите като исторически урок, който не трябва да се повтаря.

Десетки хиляди роми са избити в лагерите на смъртта и нашите деца трябва да знаят за печалните събития на миналото, защото това е най-добрият урок за борба с дискриминацията. Трябва да продължим да защитаваме малцинствата по пътя на тяхната интеграция. Това е част от нашата политическа отговорност, защото свободата и равноправието са в центъра на ценностната система на Европейския съюз.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски