Macro-financial assistance to Ukraine (debate)
March 25, 2015
Plenary speech by Ilhan Kyuchyuk on International Roma Day and the recognition of the memorial day of the Roma genocide during World War II
March 30, 2015

International Roma Day – anti-Gypsyism in Europe and EU recognition of the memorial day of the Roma genocide during WW II (debate)

Разисквания
сряда, 25 март 2015 г. – Брюксел

24. Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ) – Г-жо Председател, г-жо Комисар, г-жо Министър, седемдесет години след зверствата на нацисткия режим темата за признаването на геноцида срещи ромите отново е на дневен ред в тази институция.

Днес ромите са най-голямото етническо малцинство в Европейския съюз и същевременно са най-маргинализираната общност. За съжаление голяма част от тази общност продължава да страда от дискриминация и социално изключване, както и да бъде обект на расистки нападки. И това се случва в рамките на Европейския съюз, стожерът на свободата и правата на човека. Ето защо ние трябва да признаем този варварски акт от Втората световна война и да споделим страданието на ромите като исторически урок, който не трябва да се повтаря.

Десетки хиляди роми са избити в лагерите на смъртта и нашите деца трябва да знаят за печалните събития на миналото, защото това е най-добрият урок за борба с дискриминацията. Трябва да продължим да защитаваме малцинствата по пътя на тяхната интеграция. Това е част от нашата политическа отговорност, защото свободата и равноправието са в центъра на ценностната система на Европейския съюз.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian