Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
юли 6, 2015
Европейска програма за сигурност (разискване)
юли 7, 2015

Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) – Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма 

Уважаеми колеги, помощта за развитие има за цел както да намали бедността, така и да насърчи правата на човека, укрепването на демокрацията, доброто управление и върховенството на закона. Съюзът допринася с почти 60% от световната официална помощ, но намаляването на бедността и неравенството може да се постигне чрез мобилизирането на допълнителни средства. За постигането на тези приоритети, не трябва да забравяме за частния сектор като основен актьор и потенциала му да допринесе за ефективнo и дългосрочно развитие. В тази връзка, подкрепям заключението на Съвета от 12 декември 2014г. за необходимостта от засилване на ролята на частния сектор в изпълнението на бъдещите цели за устойчивото развитие. В заключение – политиката за развитие не може да постигне своите цели самостоятелно, а трябва да бъде интегрирана в по-широка рамка, която съчетава както външната и търговската политика, така и други инструменти на политиката за външна дейност. Само тогава финансирането за развитие ще даде дългосрочен и устойчив резултат.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски