Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
юли 8, 2015
Преглед на европейската политика за съседство (A8-0194/2015 – Eduard Kukan)
юли 9, 2015

Неотдавнашни терористични нападения (разискване)

Г-н Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

На юг от нашите граници арабският свят е изправен пред безпрецедентни конфликти, довели до възхода на тероризма. От Либия до Сирия буквално изчезват държави. От Париж до Сус всички сме жертви на бруталността на терористите. Всички сме мишени – европейци, араби, християни и мюсюлмани.

Тероризмът е най-голямата заплаха за нашата сигурност и той трябва да бъде неутрализиран. Трябва да мобилизираме целия си наличен ресурс в името на възстановяването на стабилността и сигурността във всички конфликтни точки.

Предизвикателствата, пред които днешна Европа е изправена, я задължават да направи важен избор, дори бих го определил като стратегически: да отговори на заплахите от тероризъм. Нуждаем се не от самозатваряне и изолация, а от повече демокрация и толерантност като гаранции за истинско мултикултурно общество.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски