Изказване на Илхан Кючюк в пленарна зала относно Международния ден на ромите и признаването на геноцида срещу тях от Втората световна война
март 30, 2015
100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
април 15, 2015

Относно: VP/HR — Сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната в региона на Черно Море

Парламентарни въпроси
31 март 2015 г.
P-005141-15
Въпрос с искане за писмен отговор
до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (ALDE)

 

 Относно: Относно: VP/HR — Сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната в региона на Черно Море
През април 2007 г. Европейската комисия стартира нова инициатива за сътрудничество в региона на Черно море — „Черноморско взаимодействие“. Регионът представлява разрастващ се пазар с голям потенциал за развитие и важен възел за енергийните и транспортните потоци. Заедно с това, обаче, това е и регион с нерешени замразени конфликти и недостатъчен граничен контрол, способстващ за наличието на незаконна миграция и организирана престъпност. Въпреки това, във документа беше акцентирано върху икономическото и търговското сътрудничество, докато сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната не беше поставено като акцент.

През 2014 година конфликтът между Украйна и Русия изправи региона на Черно Море пред ново геополитическо предизвикателство. Анексирането на Крим от страна на Русия доведе до владението на ¾ от въздушното пространство на черноморския басейн, както и до контрола на стотици километри от морските води, намиращи се непосредствено срещу НАТО и граници на ЕС.

1. Смята ли ЕСВД, че сегашната инициатива „Черноморско взаимодействие“ е нерелевантна към днешна дата и има нужда от преразглеждане и обновяване?

2. Смята ли ЕСВД, че трябва да се направи нова стратегия за региона на Черно море, която да постави ясен акцент за сътрудничество в рамките на сигурността и отбраната и това сътрудничество да се реализира с координиран подход с НАТО?

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски