Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)
април 29, 2015
Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) – Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)
април 29, 2015

Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Taзи седмица Гласувах „ЗА” одобряването на направеното от Комисията предложение за повишаване размера на предварителното финансиране по линия на Инициативата за младежка заетост, което да се изплати още през настоящата година.

Съзнавам сериозните затруднения, които държавите членки изпитват при стартиране на приложението на програмите поради липсата на свободни средства, а също така съзнавам и, че именно държавите с най-високи нива на младежка безработица са и тези, изпитващи най-големи финансови трудности.

Гласувах по този начин, защото вярвам, че за справяне с проблема с младежката безработица са нужни незабавни и целенасочени действия. Отпускането на 1 милиард евро, за осигуряване на заетост за 650 хиляди младежи, още през настоящата 2015-та година, несъмнено ще подпомогне усилията на страните членки в борбата срещу младежката безработица. Тези средства са предназначени за 20 страни членки с региони, в които младежка безработица надхвърля 25%, сред които е и моята родина България.

Бързото приложение на програмите, финансирани по линия на Инициативата за младежка заетост ще спомогне постигането на нашата всеобща цел, а именно да се ускори прехода на младежите от образование към заетост и да спомогнем тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски