Destruction of cultural sites perpetrated by ISIS/Da’esh (debate)
April 29, 2015
Report of the extraordinary European Council meeting (23 April 2015) – The latest tragedies in the Mediterranean and EU migration and asylum policies (debate)
April 29, 2015

Pre-financing of operational programmes supported by the Youth Employment Initiative (A8-0134/2015 – Elisabeth Morin-Chartier)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Taзи седмица Гласувах „ЗА” одобряването на направеното от Комисията предложение за повишаване размера на предварителното финансиране по линия на Инициативата за младежка заетост, което да се изплати още през настоящата година.

Съзнавам сериозните затруднения, които държавите членки изпитват при стартиране на приложението на програмите поради липсата на свободни средства, а също така съзнавам и, че именно държавите с най-високи нива на младежка безработица са и тези, изпитващи най-големи финансови трудности.

Гласувах по този начин, защото вярвам, че за справяне с проблема с младежката безработица са нужни незабавни и целенасочени действия. Отпускането на 1 милиард евро, за осигуряване на заетост за 650 хиляди младежи, още през настоящата 2015-та година, несъмнено ще подпомогне усилията на страните членки в борбата срещу младежката безработица. Тези средства са предназначени за 20 страни членки с региони, в които младежка безработица надхвърля 25%, сред които е и моята родина България.

Бързото приложение на програмите, финансирани по линия на Инициативата за младежка заетост ще спомогне постигането на нашата всеобща цел, а именно да се ускори прехода на младежите от образование към заетост и да спомогнем тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Bulgarian