Забрана за ветеринарна употреба на диклофенак
декември 14, 2014
Изказване относно санкционирането на използването на майчин език в предизборната кампания в България
януари 13, 2015

Предложение за резолюция относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.1.2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))

Йоханес Корнелис ван Бален, Петрас Аущревичюс, Луи Мишел, Катрин Биърдър, Фредрик Федерлей, Паво Вяйрюнен, Кая Калас, Майте Пагасауртундуа Руис, Иво Вайгъл, Урмас Пает, Павел Теличка, Хуан Карлос Хираута Видал, Дита Харанзова, Фернандо Маура Барандиаран, Беатрис Бесера Бастеречеа, Илхан Кючюк, Мартина Длабайова, Иван Яковчич, Йозо Радош, Петър Йежек, Жерар Дьопре, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))
B8‑0021/2015
Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно Европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна(1), резолюцията си от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна(2), резолюцията си от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на източна Украйна(3), резолюцията си от 17 юли 2014 г. относно Украйна(4) и резолюцията си от 18 септември 2014 г. относно положението в Украйна и текущото състояние на отношенията между ЕС и Русия(5),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври относно Украйна и заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември,

– като взе предвид подписването на заключителните разпоредби от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и Задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия през май 2014 г., както и ратификацията и съгласието, дадено за тези споразумения от Европейския парламент и от Върховната рада през септември 2014 г.,

– като взе предвид Протокола от Минск от 5 септември 2014 г. и Меморандума от Минск от 19 септември 2014 г.,

– като взе предвид успешното провеждане на парламентарните избори в Украйна на 26 октомври 2014 г.,

– като взе предвид продължаващата окупация на Крим и продължаващите боеве в източните части на Украйна, убедителните и неоспоримите доказателства за участие на руски военни сили в боевете, както и неотложната необходимост от намиране на устойчиво и всеобхватно политическо решение на този конфликт,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че есента на 2014 г. беше белязана от нестихващи боеве между украинските сили и незаконно въоръжени групировки в Донецк и Луганск, и като има предвид, че договореностите от Минск все още не се прилагат и спазват напълно;

Б. като има предвид, че президентските и парламентарните избори в Украйна бяха проведени в съответствие с европейските стандарти и стандартите на ОССЕ, като по този начин проправиха пътя за трайни политически и икономически реформи, за сериозна борба срещу корупцията и за прилагане на Споразумението за асоцииране, което е от съществено значение за възстановяването на демократичната легитимност в украинското държавно управление;

В. като има предвид, че т.нар. „президентски и парламентарни избори“ в Луганск и Донецк на 2 ноември 2014 г. са в нарушение на украинското законодателство и договореностите от Минск, и че следователно не могат да бъдат признати;

Г. като има предвид, че настъпването на зимата ще влоши още повече трудностите и страданията, пред които е изправено цивилното население, по-специално в източната част на Украйна, но също така в Крим, както и сред онези, които са разселени от домовете си;

Д. като има предвид, че са налице достоверни доклади, включително доклади на ООН, за сериозни нарушения на правата на човека в Луганск и Донецк и по-специално в Крим, включително съобщения за екзекуции по бързата процедура, изчезвания на хора и други сериозни нарушения на международното право и стандарти в областта на правата на човека;

Е. като има предвид, че въоръженият конфликт в източната част на Украйна доведе до хиляди военни и цивилни жертви, много повече ранени и стотици хиляди напуснали домовете си или живеещи в условия на несигурност през месеците бойни действия;

Ж. като има предвид, че конфликтът влоши състоянието на украинската икономика, което доведе до спад на БВП от 7,5% през настоящата година, и като има предвид, че ще трябва да бъдат изпълнени големи икономически и антикорупционни реформи;

З. като има предвид, че не съществува военно решение на този конфликт, а само решение, основано на политически диалог и разбирателство в рамките на Украйна, в съответствие с мирния план, представен от президента Порошенко, който предвижда повече местно и регионално управление, основано на пълното зачитане на суверенитета, териториалната цялост, единството и независимостта на Украйна;

И. като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня, подписано в Минск на 5 септември 2014 г. все още остава най-добрата основа за усилията за политическо решение, въпреки многобройните нарушения на прекратяването на огъня; като има предвид, че всички страни трябва да спазват постигнатите в Минск споразумения; като има предвид, че продължението на преговорите, насрочено за декември 2014 г. в Минск, беше отменено;

Й. като има предвид, че Съветът по външни работи на 17 ноември 2014 г. прие решение по принцип за налагане на по-нататъшни санкции на ръководителите на сепаратистите;

1. отново изразява своите съболезнования на семействата на цивилните и военни жертви на сраженията в източната част на Украйна и изразява дълбоко съжаление за хуманитарното страдание, причинено от този конфликт;

2. подчертава, че решението на този конфликт може да бъде единствено политическо, постигнато с преговори и основано на споразуменията от Минск и мирния план, представен от президента Порошенко, който предвижда една по-децентрализирана структура на украинската държава; подчертава, че всички страни трябва изцяло да изпълняват и спазват договореностите от Минск и така да дадат възможност за постепенно намаляване на ескалацията на конфликта; изразява съжаление, че преговорите, насрочени за края на декември 2014 г. в Минск бяха отменени, като единствения резултат беше споразумение за размяна на затворници; призовава всички страни да направят всичко възможно за бързо възобновяване на преговорите;

3. призовава всички страни да се въздържат от използване на всякакви форми на насилие; подчертава, че прекратяването на насилието е спешно необходима първа стъпка за успеха на политическия процес за разрешаване на конфликта;

4. отново осъжда руската окупация и анексиране на Крим и осъжда всяко чуждестранно влияние и подкрепа за т.нар. сепаратистки сили в източните части на Украйна; подчертава, че тези действия са в нарушение на международното право и представляват сериозно предизвикателство за сигурността в Европа; отново заявява своята ангажираност по отношение на независимостта, суверенитета, териториалната цялост, ненарушимостта на границите и правото на европейски избор на Украйна;

5. призовава Руската федерация незабавно да изтегли целия си военен персонал от украинска територия и да се въздържа от повторното му разполагане там в бъдеще; призовава Русия да предприеме спешни мерки за контрол по своята граница с Украйна и да прекрати всякакви навлизания и движения на нередовни бойци, оръжия и оборудване, с цел да се спре напълно всяко по-нататъшно проникване на украинска територия;

6. призовава руското ръководство да използва своето влияние сред сепаратистите, за да ги убеди да се включат в политическия процес; призовава всички страни да сложат край на войнстващата реторика в името на постигането на мир и помирение;

7. отправя искане към украинското правителство да използва своя авторитет за предотвратяване и осъждане на използването на екстремистки и тоталитарни символи;

8. подчертава, че ЕС и Съветът на Европа следва да са готови да предложат помощ и експертен опит за работата по едно по-децентрализирано управление в Украйна; подчертава, че при никакви обстоятелства сепаратистите не следва да имат право на вето върху външнополитическия избор на Украйна; подчертава обаче значението на осигуряването на широк консенсус по най-важните политически решения в областта на вътрешната и външната политика;

9. подчертава, че санкциите на ЕС не могат да бъдат вдигнати, преди да са налице ясни признаци за напредък в мирния процес в Украйна, и има готовност да наложи допълнителни санкции; подчертава обратимостта и възможността за степенуване на ограничителните мерки на ЕС, и че те могат да бъдат изменяни, замразявани или отменяни, по необходимост; подчертава, че ЕС като цяло следва да остане обединен, когато решава как най-добре да се справи с развитието на ситуацията; призовава Комисията да следи въздействието на т.нар. „ответни санкции“ на Русия и да предприема бързи мерки за подпомагане на производителите, засегнати от руските търговски ограничения;

10. подчертава, че ОССЕ трябва да изиграе ключова роля при разрешаването на украинската криза поради своя опит в решаването на въоръжени конфликти и кризи, както и поради факта, че както Русия, така и Украйна са членове на тази организация; призовава държавите членки, върховния представител и Комисията да положат по-нататъшни усилия за подкрепа на специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна с персонал и оборудване; изтъква необходимостта от неотложно разполагане на наблюдателите на ОССЕ по протежение на всички части на границата между Украйна и Русия, които в момента за под контрола на сепаратистите;

11. призовава върховния представител и Съвета да обмислят възможността за назначаване на висш и специален представител на ЕС на високо равнище за Украйна и конфликта в Украйна, които биха могли да улеснят усилията за постигане на мирно решение;

12. изразява дълбоката си загриженост относно хуманитарната ситуация в източна Украйна и в Крим, както и за вътрешно разселените лица в Украйна и сред бежанците в Русия, в светлината на суровите зимни условия; изтъква неотложната необходимост от предоставяне на допълнителна подкрепа и помощ на населението в районите, засегнати от конфликта, вътрешно разселените лица и бежанците; повтаря предупрежденията на СЗО, че източна Украйна е изправена пред извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване, с ненапълно функциониращи болници и недостиг на лекарствени средства и ваксини; призовава за по-нататъшни спешни усилия от страна на международната общност, включително ЕС, за подпомагане на най-нуждаещите се; припомня, че доставките на хуманитарна помощ в източните части на Украйна трябва да се извършват при пълно спазване на международното хуманитарно право и на принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, както и в тясно сътрудничество с украинското правителство, ООН и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК); изразява желание делегация на Европейския парламент да има възможност да посети зоната на конфликта;

13. призовава Комисията и ЕСВД спешно да изготвят всеобхватен и амбициозен пакет за финансово подпомагане и оказване на помощ на Украйна и да подкрепят усилията за политическо решение и за национално помирение; освен това призовава Комисията да вземе всички мерки за гарантиране на гладко и навременно прилагане на Споразумението за асоцииране с Украйна, като ключов инструмент за развитие на отношенията между ЕС и Украйна във всички включени измерения, и подчертава, че това е двустранно споразумение; призовава Украйна да изпълнява ангажиментите си в рамките на временните търговски споразумения на ЕС;

14. в този контекст заявява отново становището си, че това споразумение не съставлява крайната цел на отношенията между ЕС и Украйна; изтъква освен това, че съгласно член 49 от ДЕС Украйна – като всяка друга европейска държава – има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Европейския съюз, при условие че изпълнява критериите от Копенхаген и спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава и прозрачността;

15. изразява твърдото си убеждение в спешната необходимост от една амбициозна програма за борба с корупцията, предвиждаща нулева толерантност към корупцията в Украйна за възстановяване на доверието на гражданите в държавата, съдебната система, публичните органи и правоприлагащите органи; приветства неотдавнашното приемане на пакета от закони за борба срещу корупцията от Върховната рада и подчертава значението на своевременното и правилното прилагане на тези закони;

16. призовава новоназначените министри на икономиката и финансите да не отлагат реформите, необходими за възстановяването на икономическия растеж в Украйна; счита за изключително важно мисията на групата за подкрепа на Украйна на ЕС да установи областите, в които е необходима техническа помощ, с цел подпомагане на Украйна при разработването и прилагането на цялостна програма за реформи;

17. отбелязва, че въпреки че споразумението за прекратяване на огъня включва някои разпоредби относно безнаказаността на тези, които са участвали в конфликта в източната част на Украйна, такова решение не може да бъде взето за военни престъпления, включително за терористичния акт на свалянето на полет MH 17 на Малайзийските авиолинии; подчертава, че виновниците за свалянето на самолета трябва да бъдат подведени под отговорност; подчертава значението на независимото, бързо и пълно разследване, възложено на нидерландския Съвет за безопасност; осъжда липсата на достъп до мястото на свалянето на самолета;

18. приветства решението на френското правителство да спре доставката на хеликоптероносачите „Мистрал“ и призовава всички държави членки да предприемат подобна линия на поведение по отношение на износа, който не е обхванат от решенията на ЕС за налагане на санкции, по-специално по отношение на оръжия и оборудване с двойна употреба;

19. подчертава необходимостта от реформа на енергийния сектор на Украйна в съответствие с ангажиментите ѝ, свързани с Енергийната общност и необходимостта от радикално подобряване на енергийната сигурност, независимост и устойчивост на външен натиск на ЕС, чрез създаване на Европейски енергиен съюз, по-нататъшното развитие на енергийната инфраструктура в съседните на ЕС държави и изграждане на енергийни междусистемни връзки между тези страни и в рамките на ЕС, в съответствие с целите на Енергийната общност, и от приоритетно изпълнение на тези проекти от общ интерес; подчертава, че това ще изисква значителни инвестиции в инфраструктура;

20. настоятелно призовава Комисията да започне подготовката на третия амбициозен пакет с макрофинансова помощ за Украйна и да поеме водеща роля при организирането на донорската конференция за Украйна с участието на международни организации, международни финансови институции и гражданското общество; подчертава значението на поемането на ангажимент от международната общност за подкрепа на икономическата и политическата стабилизация и реформа в Украйна;

21. обръща внимание на неотдавнашните достоверни доклади за нарушения на правата на човека в Крим и в районите на конфликт; подкрепя призива към украинското правителство за създаване на единен, редовно актуализиран регистър на случаите на докладвани отвличания, както и за задълбочено и безпристрастно разследване на всички твърдения за неправомерно използване на сила, малтретиране или изтезания от двете страни на конфликта;

22. подчертава необходимостта от протягане на ръка към руското гражданско общество, за да стане ясно, че ЕС не гледа на руския народ като на свой противник, но че независимостта и териториалната цялост на Украйна следва да бъдат зачитани; ако руското правителство предприеме конкретни стъпки за връщане към принципа на добросъседски отношения и международния правен ред, това ще бъде основа за намаляване на напрежението;

23. призовава държавите членки да проучат дали последните сведения относно финансирането от руските банки и лица на крайно десни и крайно леви политически партии в рамките на ЕС представляват нарушение на законодателството в областта на финансирането на политическите партии, и призовава за енергичен дебат относно рисковете и предизвикателствата, свързани с този вид финансова подкрепа и за това дали настоящото законодателство за финансиране на партиите е адекватно с оглед на тези разкрития;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на Съвета на Европа.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски