Положението в Грузия (разискване)
ноември 25, 2015
Афганистан и по-специално убийствата в провинция Забул
ноември 26, 2015

Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (A8-0316/2015 – Rachida Dati)

Илхан Кючюк (ALDE ), в писмена форма

Уважаеми колеги,

Подкрепих доклада, защото ЕС трябва да вложи целия си ресурс, за да предотврати радикализма и екстремизма в Европа, които непрекъснато се разрастват. Над 5000 млади европейски граждани са се присъединили към различни терористични организации и трагичните събития от последните дни подчертаха нуждата от координирани действия на страните членки, за да възстановим мултикултурния модел на Европа.

Вече е повече от ясно, че задържането на проблемите далеч от нашите граници не ги държи далеч от нашия дневен ред. Напротив, радикализмът и тероризмът се явяват глобална заплаха и ние трябва да подобрим обмена на информация между националните служби за сигурност и Европол, за да може заподозрените да бъдат по-добре откривани и следени.

Също така, необходимо е да предложим успешен интеграционен модел на всички европейски граждани, склонни към радикализация. Той трябва да обхваща областите на образованието, социалното включване, борбата срещу дискриминацията, междукултурния и междурелигиозния диалог.

Тази публикация е достъпна и на следните езици: Английски